Ano ang ginagawa natin tungkol sa poot at karahasan sa ating lipunan?

Sumulat si Shah Alam Khan: Upang linisin ang isang lipunan ng uri ng karahasan at poot na nakikita sa Assam video, kailangan natin ng katotohanan at pag-amin mula sa pinakamataas na antas ng pamumuno.

Isang video grab ang nagpapakita ng photographer na tumatalon sa protester.

Ang video footage ng isang photographer na kinuha ng administrasyon pagtapak sa katawan ng isang lalaki habang may eviction drive sa distrito ng Darrang ng Assam ay sapat na brutal upang isipin ng isa na hindi ito totoo. Sa kasamaang palad, ito ay. Sa kasamaang-palad pa, isa lang ito sa maraming video ng karumal-dumal na kalupitan na lumabas sa nakalipas na ilang taon mula sa buong bansa.

Hindi na ako nagulat nang ang nag-aalalang photographer ay pinarangalan bilang isang bayani ng marami sa mga platform ng social media. Ang mga humahawak sa Twitter ay muling binyagan ang kanilang sarili sa pangalan ng photographer at ilan pa nga ang nagpahayag sa kanya bilang isang kahalili sa Punong Ministro at Punong Ministro ng Uttar Pradesh.Ang poot na maaaring magtulak sa isang tao na tapakan ang naghihingalo o ang patay na katawan ng ibang tao ay lampas sa imahinasyon. Ang kanyang mga aksyon ay nagpapahiwatig ng galit. Galit na galit. Pero ano ang ikinagalit niya? Sapat bang dahilan ang pagkakakilanlang Muslim ng biktima para magalit nang husto? O may iba pa ba, na nawawala sa atin? Ang ganitong barbaric na karahasan ay pinalaki sa poot at, samakatuwid, ito ay kinakailangan upang suriin ang poot na ito. Sa sinabi nito, ang poot, siyempre, ay iba sa galit. Naniniwala si Aristotle na ang galit ay maaaring gamutin ng panahon, ngunit ang poot ay hindi. Ang galit ay may kasamang sakit, ang poot ay hindi.Bilang isang mag-aaral ng medisina, ako ay ginawa upang maunawaan ang sikolohikal na batayan ng poot. Kasunod ng pamamaril noong Oktubre 2018 sa Tree of Life Congregation sa Pittsburgh, US, si Jessica Henderson Daniel, ang presidente noon ng American Psychological Association, ay nagsabi: Ang mga krimen sa pagkapoot ay ang pinaka matinding pagpapahayag ng pagtatangi. Kung ikukumpara sa iba pang mga krimen, ang mga krimen sa pagkapoot ay may mas mapanirang epekto sa mga biktima at komunidad dahil pinupuntirya ng mga ito ang mga pangunahing aspeto ng ating pagkakakilanlan bilang tao. Mahusay nating maiisip ang mapanirang epekto ng mga ganitong krimen sa ating bansa kung saan ang relihiyon, kasta, kasarian, rehiyon, lahi, kultura o ekonomiya ay maaaring maging dahilan para sa pag-target ng pangkat ng mga tao. Kapansin-pansin, ang salitang mapoot na krimen ay hindi gaanong ginagamit sa India kapwa sa social at tradisyonal na media.

Ang etikal na pagpuna sa naturang karahasan at poot ay kailangang ilagay sa loob ng ipinapalagay na tanawin ng makasaysayang katotohanan ng India. Nakita natin na sa nakalipas na ilang taon, ang mga insidente ng sama-samang pagkamuhi at samakatuwid ang sama-samang karahasan ay tumaas nang malaki. Ngunit ang aming pagpuna ay palaging naninindigan na ang mga gumagawa ng karahasang ito ay kabilang sa isang baliw na palawit. Patuloy naming iginiit na kami ang pinaka-hindi marahas na bansa sa mundo. Nakalulungkot, ito ay malayo sa totoo. Bilang isang lipunan, hindi tayo marahas. Kami ay marahas at duwag — isang brutal na kumbinasyon na nagiging dahilan upang tayo ay mahina sa propaganda, iba, pagsamba sa bayani at madaling manipulahin ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan at pribilehiyo.Namumuo ang karahasan sa ating mga ugat. Sa paglipas ng mga siglo, ginamit namin ang karahasan bilang isang makapangyarihang kasangkapan upang mamuno. Ang karahasan ay naging sentro sa aming ideya ng kapangyarihan. Ang hindi mababawas na katangian ng karahasan sa lipunang Indian ay pinakamahusay na inilalarawan sa ideya ng sistema ng caste. Ang espirituwal na lehitimisasyon ng isang bagay na may diskriminasyon bilang caste ay nasa pinakapuso ng istrukturang karahasan na nagpapahirap sa atin bilang isang lipunan. Ang pagiging lehitimo ng poot sa India ay isang sine qua non ng sama-samang karahasan. Kung ang caste ay maaaring umunlad nang walang tigil sa loob ng maraming siglo sa ating lipunan, gayundin ang malawak na saklaw ng karahasan at poot.

Sa kanyang aklat na Political Violence in Ancient India, ang mananalaysay na si Upinder Singh ay gumamit ng napakaraming ebidensya upang ipakita na ang karahasan na itinataguyod ng estado ay may natatangi, sentral na posisyon sa pampulitikang diskurso ng unang bahagi ng kasaysayan ng India. Tinatalakay niya sa mahabang panahon ang paghahari at karahasan bilang batayan para sa pagpapanatili ng istruktura ng estado. Pinabulaanan niya ang mga pagtatangka ng mga modernong istoryador sa pagpapaputi ng marahas na nakaraan ng bansa. Sinabi ni Singh na sa kabila ng pag-unawa ni Gandhi sa Bhagavad Gita bilang isang manifesto para sa walang karahasan, karamihan sa mga nasyonalistang pinuno ay binigyang inspirasyon nito bilang isang teksto para sa isang agresibong tugon sa kolonyal na paghahari. Isinulat niya na sa Six Glorious Epochs of Indian History ni Vinay Damodar Savarkar, ang hindi karahasan ay isang epekto at negatibong halaga. Nagkataon na ang Savarkar ay isang inspirasyon at intelektwal na ideologo para sa marami sa kasalukuyang rehimen.Ang kasalukuyang pag-unlad ng karahasan na dulot ng poot (pangunahin laban sa mga Muslim at Dalits) ay resulta din ng isang garantiya ng kaligtasan sa sakit para sa mga may kasalanan. Sa nakalipas na ilang taon, bumagsak ang katiyakan ng hustisya para sa biktima sa bansang ito. Ang karahasan ay inversely proportional sa katiyakan ng hustisya. Ang mga nahatulan ng mga krimen ng pagkapoot at pagpatay tulad ng Babu Bajrangi, Maya Kodnani at ang maraming mga salarin ng Khairlanji massacre ay malayang gumala sa mga manipis na dahilan. Sa sama-samang pagkamuhi at karahasan, ang responsibilidad ng indibidwal ay mahiwagang nababawasan. Ang endemic na karahasan ay hindi lamang nagpapalakas ng loob, ginagarantiyahan din nito ang isang ligtas na daanan para sa may kasalanan. Invisible nito ang biktima.

Saan tayo pupunta sa malabo na labanang ito na nakapaligid sa atin ngayon? Ang kalayaan mula sa karahasan at poot ay dapat na isang napakahalagang halaga. Kailangan nating matuto mula sa modernong Alemanya, kung saan hindi nagtagal ang populasyon ay natulala sa isang masamang tao at sa kanyang ideolohiya ng poot. Ang pinakamahalagang takeaway mula sa kuwento ng holocaust ay hindi ang pagkatalo ng mga pwersa ni Hitler kundi ang kalayaan ng karaniwang Aleman mula sa mga nakamamatay na kaisipan ng poot at poot laban sa mga Hudyo. Ang modernong lipunang Aleman ay tila yumakap sa kultural na pagpapakumbaba, isang bagay na hindi kayang gawin ng maraming lipunan.

Ang maniwala na ang kapayapaan ay makakamit sa bagong India na ito ay tila isang hangal na pag-iisip sa ngayon. Ngunit ang kapayapaan ay magagawa, tulad ng nangyari sa Germany at Japan o marahil sa US, vis-à-vis sa mga karapatang sibil ng mga African-American. Upang linisin ang isang lipunan ng karahasan at poot, kailangan natin ng katotohanan at pag-amin mula sa pinakamataas na antas ng pamumuno. Minsang sinabi ni Hannah Arendt, Kapag ang lahat ay nagkasala, walang sinuman; ang pag-amin ng sama-samang pagkakasala ay ang pinakamahusay na posibleng pananggalang laban sa pagkatuklas ng mga may kasalanan, at ang napakalaki ng krimen ang pinakamahusay na dahilan para sa wala. Walang mas totoo sa kuwento ng karahasan at poot ng India.Ang column na ito ay unang lumabas sa print edition noong Setyembre 30, 2021 sa ilalim ng pamagat na ‘Finding freedom from hate’. Ang manunulat ay propesor ng orthopedics, AIIMS, New Delhi. Ang mga pananaw ay personal