Minamaliit ang kapansanan

Upang matugunan ito, kailangan muna nating sukatin ito nang tama

kapansanan, kapansanan sa india, census 2011, divyang, modi mann ki baat, pamantayan sa kapansanan sa india, india disable population, india news, indian expressNagiging mahirap ang paghahambing noong 2001 at 2011 dahil hindi magkapareho ang kahulugan ng kapansanan. Nagtanong ng tanong ang Census 2001 tungkol sa limang uri ng kapansanan, pinalawig ito ng Census 2011 sa walo — upang mas mahusay na makuha ang kapansanan.

Sa ilang kamakailang pagkakataon, iminungkahi ng punong ministro ang paggamit ng divyang, sa halip na viklang, para sa mga indibidwal na may mga kapansanan. Anumang pagbabago sa nomenclature ay para sa disability division (ng social justice and empowerment ministry) na magtrabaho, pagkatapos ng mga konsultasyon. Gayunpaman, batay sa pagbabago ng nomenclature na iyon, mayroong isang isyu sa kahulugan at mindset.

Sa buong mundo, 15 porsiyento ng populasyon ay nahaharap sa ilang uri ng kapansanan at mayroong UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), na nilagdaan ng India noong 2007. Mula noong 1995, mayroon din kaming isang piraso ng batas na tinatawag na Persons with Disabilities ( Mga Pantay na Oportunidad, Proteksyon ng mga Karapatan at Buong Paglahok) Act. Ano ang porsyento ng populasyong may kapansanan sa India?Sinasabi sa atin ng Census 2011 na ang porsyento ng mga may kapansanan ay 2.21 porsyento; 2.41 porsyento ng populasyon ng lalaki at 2.01 porsyento ng populasyon ng babae. Mayroong mas mataas (higit sa 2.5 porsyento) na antas ng kapansanan sa mga estado tulad ng Jammu at Kashmir, Sikkim, Maharashtra, Andhra Pradesh, Odisha at Sikkim. Ngunit kahit na sa mga estadong ito, ang porsyento ay mas mababa sa 3 porsyento. Sa lohikal na paraan, ang India ay hindi maaaring maging mas kapansin-pansin. Nangangahulugan ito na minamaliit natin ang kapansanan. Hindi namin ito binibigyang kahulugan at kinukuha nang sapat. Sa mga census, bahagi ng kuwento ang sumusunod. Mula 1872 hanggang 1931, lahat ng census ay nagtanong tungkol sa kapansanan. Walang ganoong tanong ang itinanong sa pagitan ng 1941 at 1971. Isang tanong ang itinanong noong 1981, muling ibinaba noong 1991. Muling tinanong ang mga tanong noong 2001 at 2011.Nagiging mahirap ang paghahambing noong 2001 at 2011 dahil hindi magkapareho ang kahulugan ng kapansanan. Nagtanong ng tanong ang Census 2001 tungkol sa limang uri ng kapansanan, pinalawig ito ng Census 2011 sa walo — upang mas mahusay na makuha ang kapansanan. Sa ilalim ng disability act, ang kapansanan ay tinukoy bilang: Isa, pagkabulag; dalawa, mahina ang paningin; tatlo, gumaling sa ketong; apat, kapansanan sa pandinig; lima, kapansanan sa loko-motor; anim, mental retardation; at pito, sakit sa isip. Hayaan akong magbigay ng ilang mga halimbawa upang ilarawan ang mga pagbabago sa kahulugan. Ano ang mangyayari kung mayroon kang mga problema sa isang mata lamang o isang tainga lamang? Na-disable ka noong 2001, hindi noong 2011. Ano ang mangyayari kung mayroon kang hearing aid? Hindi ka na-disable noong 2001, ngunit noong 2011. Mas partikular, ang walong uri ng kapansanan noong 2011 ay nasa: Isa, nakikita; dalawa, pandinig; tatlo, pananalita; apat, paggalaw; lima, mental retardation (bagong kategorya noong 2011); anim, sakit sa pag-iisip (bagong kategorya noong 2011); pito, anumang iba pa; at walo, maramihang kapansanan (bagong kategorya noong 2011).

Ang mga bilang na binanggit ko kanina ay nakabatay dito — 26.8 milyong taong may kapansanan, 18.6 milyon sa kanayunan ng India at 8.2 milyon sa urban na India. Sa loob nito, karamihan sa mga tao ay may kapansanan sa ilalim ng mga ulo ng nakikita, pandinig, paggalaw at anumang iba pa. Hindi nakakagulat, ang kapansanan ay isang function ng edad, na may matinding pagtaas pagkatapos ng 60 taon.Walang alinlangan na sinusukat namin ito nang mas mahusay, ngunit hindi pa rin namin ito sinusukat nang maayos. Ang isang dahilan ay malinaw. Lumalapit pa rin kami sa kapansanan mula sa isang medikal o pathological na anggulo, na tumutuon sa isang kondisyon na itinuturing na abnormal. Sa kabaligtaran, sa karamihan ng mga maunlad na bansa, ang pokus ay lumipat sa isang panlipunang diskarte, na nagbibigay-diin sa mga institusyonal at panlipunang kaayusan na pumipigil sa mga may kapansanan na mamuhay ng normal. Isaalang-alang ang gawaing may kapansanan. Upang maiuri bilang may kapansanan, kailangan mo ng sertipikong medikal, na tumutukoy sa lawak ng kapansanan. Upang maging may kapansanan, ang iyong paggana ay dapat na 40 porsyento o mas mababa kaysa sa anumang itinuturing na normal.

Tingnan ang mga tuntunin sa konsesyon ng riles para sa mga pasaherong may kapansanan upang makita kung gaano namin ito kakomplikado. Ang NSSO (National Sample Survey Organization) ay paminsan-minsan din ay gumagawa ng mga survey tungkol sa kapansanan. Dahil ang mga ito ay mga survey at hindi mga census, huwag nating pansinin ang mga ito, bagama't dapat banggitin na ang mga bilang ng NSS sa kapansanan ay mas mataas - tatlo hanggang apat na beses na higit pa. Sa kurso ng Eleventh Plan (2007-12), ang dating Planning Commission ay nagmungkahi na ang bilang ng kapansanan ay 5-6 na porsyento ng kabuuang populasyon. Habang tumataas ang pag-asa sa buhay, dahil sa kaugnayan nito sa edad, magkakaroon din ng kapansananpagtaas.

Sa mga census, gaano man kahusay ang pagsasanay at gaano man karaming uri ng kapansanan ang nasasaklawan, sineseryoso mo bang inaasahan na ang mga enumerator ay maaaring sukatin o makuha ang kapansanan? Iyon ay malabong. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ko ginamit ang expression na tanong ay tinanong. Ang census ay mahalagang gumagana sa batayan ng pag-uulat sa sarili ng kapansanan at, kung minsan, ang tanong ay hindi man lang tinatanong. Sa lahat ng posibilidad, ang agwat sa pagitan ng tunay na kapansanan at nasusukat na kapansanan ay higit pa para sa kapansanan sa pag-iisip kaysa sa pisikal na kapansanan. Hindi natin dapat hintayin ang Census 2021 upang mapabuti ang mga bagay.Iyan ang dahilan kung bakit nais kong i-flag ang census ng kapansanan ng Kerala noong 2014-15, ang unang estado na nagkaroon ng ganoong census, na nagsimula sa ilalim ng social security mission. Sinasaklaw nito ang 22 uri ng kapansanan — sa paggalaw, muscular dystrophy, talamak na neurological disorder, multiple-sclerosis, hunched backs, dwarfism, pagkabulag, seryosong impeded vision, sa pag-aaral, sa pagsasalita, mental retardation, mental illness, autism, pagkabingi, ketong- libreng tao, haemophilia, thalassemia, sickle cell anemia, cerebral palsy, epilepsy, pagkabingi at pagkabulag at maraming kapansanan. Oo naman, saklaw nito ang marami pang uri ng kapansanan, ngunit nag-aalinlangan pa rin ako. Sa pagkakaalam ko, draft form pa ang census report.

Gayunpaman, sa pangkalahatan, ito ang kuwento ng Kerala — 2.2 porsiyento ng populasyon ay may kapansanan; 11 porsiyento ng mga sambahayan ay may mga indibidwal na may kapansanan. Higit sa 60, 12 porsiyento ng populasyon ay may kapansanan. Maaaring tama ang mga numerong ito at ang tanging dahilan ko para sa pag-aalinlangan ay ang mababang kabuuang bilang na 2.2 porsyento. Para sa Kerala, ang Census 2011 ay nagbigay sa amin ng populasyong may kapansanan na 7,61,843. Ang Kerala census ng 2014-15 ay nagbibigay sa amin ng bilang na 7,91,998. Dahil ang mga taon ay magkaiba, hindi ako kumbinsido na ang Kerala census, kapuri-puri kahit na ang pagsisikap ay, ay naitama nang sapat ang underestimation.